Obec Černíky
Obec Černíky

Povinné informace

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Veškeré dokumenty na těchto stránkách jsou k nahlédnutí v tištěné podobě na "Obecním úřadě" v úředních hodinách.

 

1.

Název

Obec Černíky

2.

Důvod a způsob založení

Obec Černíky vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 5 členů

Státní správa
Vratislav Ouhrabka - starosta
Oldřich Kalina - místostarosta
Martina Koucká - účetní, ohlašovna

Výbory:

Finanční výbor:

Kateřina Poseltová - předsedkyně

Josef Zahradník - člen výboru

Oldřich Kalina - člen výboru

 

Kontrolní výbor:

Jan Svoboda- předseda

Oldřich Kalina - člen výboru

Josef Zahradník - člen výboru

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Černíky
Černíky 43
289 15 Kounice

Telefon: 321 672 513    
Kancelář starosty: 321 672 513 mobil: 724 138 340  
Kancelář: 321 672 513    
Fax:      
E-mail: o.cerniky@centrum.cz
Internet. stránky: www.obec-cerniky.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Černíky
Černíky 43
28915 Kounice

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Černíky
Černíky 43
289 15 Kounice

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 16.00 - 18.00
Středa 16.00 - 18.00

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 321 672 513
Fax:  
Kancelář starosty
Tel: 321 672 513
Mobil: 724 138 340
e-mail: o.cerniky@centrum.cz

4.5.

Čísla faxu

Fax:

4.6.

Adresa internetové stránky

www.obec-cerniky.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

o.cerniky@centrum.cz

4.8.

Další elektronické adresy

ID datové schránky: um7j2un

5.

Bankovní spojení

název banky - Komerční banka, a.s.
číslo účtu/kód banky: 32321191/0100

6.

00640620

7.

DIČ

obec není plátcem DPH

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2010
Rozpočet na rok 2009
Rozpočet na rok 2008
Rozpočet na rok 2007
Rozpočet na rok 2006

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Černíky
- Žádost o vydání povolení ke kácení stromů

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 1/2004

Obec Černíky t.č. nevybírá poplatky ze psů

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Černíky

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Černíky vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Černíky poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2021 (247.07 kB)

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:34
TÝDEN:83
CELKEM:109588